วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว

อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มเพื่อคิดการสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กที่สื่อสารคนละภาษาโดยการใช้สื่อเข้ามาช่วยในการสอนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจมากขี้น

สิ่งที่ได้จากการเรียนวันที่ 11 ธ.ค. 50

วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการทำงานวิจัยเป็นการทบทวนหัวข้อต่างๆที่ให้ไปว่าต้องทำอย่างไรบ้างและพูดถึงเรื่องบล็อกสิ่งที่ตัองมีในบล็อก นิทาน เพลง ต้องหามาให้ครบ การลิงค์ไปแสดงความคิดเห็นไปอ่านบทความของเพื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้กันให้ครบ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

แสดงความคิดเห็นในบทความ

เป็นบทความที่ให้ความรู้ที่ดีมีประโยชน์ต่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การเรียนรู้แบบใหม่

วันนื้ดีใจจังเลยที่ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ใหม่แต่ งง มากเลยค่ะ ดีที่ได้เพื่อนช่วยเลยทำให้เข้าใจและทำตามที่อาจารย์สอนได้ทัน ไม่งันแย่แน่แน่เลยแต่ยอมรับว่าการเรียนแบบนี้ดืมากทำให้เราได้ใช้หัวเยอะดี